Tuesday, May 17, 2022

geologi

Kepakaran geofizik mengesan ancaman tanah jerlus

Runtuhan pada permukaan tanah yang dikenali sebagai lubang benam terjadi akibat pembentukan rongga-rongga kosong di bawah permukaan.

Other News