Sunday, July 3, 2022

sekuriti

Kongsi akaun saham langgar undang-undang, kata SC

Menurut Suruhanjaya Sekuriti semua sekuriti yang dibuka mesti dibuat di atas nama penerima benefisial sekuriti yang didepositkan, atau pihak penama yang diberi kuasa. 

Other News