Saturday, July 24, 2021

pendaftaran ditolak

Mengapa permohonan Pejuang perlu rujuk menteri? Dr Mahathir soal RoS

RoS berhak melulus atau menolak sesuatu permohonan tanpa melibatkan campur tangan menteri.

RoS tolak pendaftaran Pejuang

Perkara itu disahkan oleh peguam yang mewakili parti Pejuang.

Other News