Tuesday, October 26, 2021

pembalakan

Hutan Malaysia diserang, kata kumpulan pecinta alam

Peka mendakwa litupan hutan semula jadi hanya 18% berbanding sasaran sebenar 50%.

Other News