Thursday, May 26, 2022

CRC

Putrajaya bertanggungjawab naikkan had minimum usia perkahwinan bagi gadis Islam, kata kumpulan hak asasi

LFL berkata kerajaan tertakluk kepada tanggungjawab untuk melaksanakan perjanjian antarabangsa dan tidak boleh membenarkan negeri buat keputusan berhubung perkara itu.

Other News