Wednesday, October 20, 2021

Akta Langkah Sementara Kurangkan kesan Koronovirus

Akta berkaitan perlindungan ketika Covid-19 berkuat kuasa esok

Warta Kerajaan akan berkuat kuasa 2 tahun dari tarikh penyiaran iaitu pada 23 Oktober.

Other News