Wednesday, May 18, 2022

Ahmad Mustakim Zulkifli

580 ARTICLES

The success stories of digital learning

While online learning might not displace traditional textbooks, it can help teachers and students go one step further.

Pembelajaran melangkaui buku teks dengan kaedah digital

Walaupun pandemik Covid-19 menjejaskan sesi persekolahan, beberapa guru kongsikan sisi positif PdPR secara maya sepanjang dua tahun penutupan sekolah.

Penghijrahan balik kampung mampu kurangkan kesesakan bandar?

Ia mungkin boleh menjadi jalan penyelesaian bagi masalah kesesakan trafik di Kuala Lumpur.

Reverse migration, a step towards reducing urban congestion?

It could help, especially in reducing Kuala Lumpur's famous traffic jams.

The teachers giving their all, wherever they are

Whether in urban cities or rural villages, they work wholeheartedly to impart knowledge and good values to their students.

Guru curah bakti, di mana sahaja mereka berada

Di bandar atau pedalaman, guru tetap mengajar dengan sepenuh hati untuk menyebarkan ilmu dan nilai kepada murid.

Perbicaraan Depp-Heard: Dedahkan sisi baru persepsi keganasan rumah tangga?

Walaupun perbicaraan itu memberi tumpuan terhadap mangsa lelaki, namun persoalan apakah ia akan menjejaskan kes-kes sedemikian pada masa hadapan masih tidak dapat dipastikan.

Depp-Heard defamation trial: Shedding new light on domestic violence cases?

While the trial has been unusual in the prominence it has given to male victims, whether it will affect future cases remains to be seen.

Tiada sebab kadar faedah OPR ditingkatkan, kata ahli ekonomi

Langkah bank pusat itu juga mungkin akan menyebabkan kos pinjaman meningkat bagi peminjam korporat dan pengguna.

No good reason to raise key interest rate, says economist

The central bank's move might also make the cost of borrowing more expensive for corporate and consumer borrowers.

‘Macam ikan sardin dalam tin’: Bekas banduan gambarkan pengalaman ‘tidak berperikemanusiaan’ di penjara Singapura

Laporan Transformative Justice Collective berkata kecuaian dalam pengawasan menjadi punca berlaku penderaan, isu kesihatan mental dan penafian hak asasi.

‘Like sardines in a can’: Ex-inmates detail ‘dehumanising’ experiences in Singapore jails

A report by the Transformative Justice Collective says a lack of oversight has led to abuse, mental health issues and the denial of basic rights.

Latest News