- Iklan -

Terma & Penafian

Kandungan yang diterbitkan di www.malaysianow.com adalah untuk tujuan pemakluman semata-mata.

Pengguna boleh memuat turun dan menyalin kandungan bagi kegunaan peribadi dan bukan komersial, dan tidak dibenarkan untuk menjual atau mengedarkan semula (termasuk di laman peribadi) atau kerja-kerja saduran dari kandungan asal.

Sebarang bahagian daripada laman sesawang ini tidak boleh diterbitkan semula tanpa kebenaran bertulis dari Mnow Media Sdn Bhd.

Kami berusaha untuk memastikan setiap maklumat yang disiarkan di www.malaysianow.com adalah tepat dan terkini, namun wujud kemungkinan ketidaktepatan atau maklumat lapuk dalam laporan kami.

MalaysiaNow tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang dakwaan kehilangan, kerosakan, liabiliti atau perbelanjaan yang ditanggung atau dialami disebabkan penggunaan laman sesawang ini.