Tuesday, May 17, 2022

zina

Mahkamah Persekutuan putuskan individu Islam tidak boleh jadi pertikaian perkahwinan bukan Islam

Seksyen 3(3) Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 (LRA) dengan jelas memperuntukkan bahawa umat Islam dikecualikan daripada permohonan LRA.

Other News