Wednesday, June 23, 2021

undian belah bahagi

Belanjawan 2021 KPKT lulus dengan 106 undi

Peruntukan KPKT bernilai RM5.36 bilion lulus dengan undian belah bahagi.

8-0 selepas RUU Belanjawan 2021 Kementerian Tenaga dan Sumber Asli lulus

Peruntukan belanjawan melibatkan RM2.1 bilion untuk pembangunan dan perbelanjaan mengurus.

Other News