Monday, December 6, 2021

Syiah

Mengapa perkembangan di Afghanistan menarik minat orang Melayu

Teras jiwa Melayu adalah anti-republik, anti komunis dan anti liberal.

Muharram bulan soteriologi

Doktrin Syiah mengajarkan, penyelamat itu adalah Saidina Hussein yang syahid dibunuh bersama kawan dan ahli keluarganya.

Maryam si penganut Ahmadiyyah

Penganut Ahmadiyyah di Malaysia terus dinafikan hak kebebasan beragama.

Istilah ‘mazhab WHO’ dalam ceramah agama adalah sindiran berat

Tetapi penggunaan istilah 'mazhab' itu bukan bermaksud pemahaman atau aliran tetapi ia merupakan sindiran.

Other News