Monday, October 18, 2021

Puisi

Kau bayangkanlah sebuah Malaysia

Akan tetapi saat kena waktunya, membaca karya seperti ini malah makin berombak perasaan.

Kulleh Grasi Leka Main

Untuk orang luar dari Sarawak, Leka Main adalah puisi rakyat Iban yang mana Leka bererti bait puisi manakala kata Main digunapakai untuk menggambarkan kerehatan dan juga kesenangan.

Filem sebagai puitika orang tertindas

Filem ini menjadi lebih puitis apabila mengungkapkan pelbagai puitika orang tertindas sebagai naratif tunjangnya.

Other News