Tuesday, January 25, 2022

minyak sawit

Iran mahu jadi hab pengedaran minyak sawit Malaysia

Dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini, Iran mengimport sejumlah 309,704 tan metrik minyak sawit dari Malaysia.

Sektor komoditi sumbang RM85.1 bilion kepada KDNK 2020

Daripada jumlah RM85.1 bilion itu, RM48.3 bilion disumbangkan oleh industri sawit.

China beli 1.7 juta tan minyak sawit Malaysia

China menyatakan komitmen untuk membeli minyak sawit dari Malaysia sehingga tahun 2023.

Other News