Thursday, December 2, 2021

LKAN

Laporan audit dapati hartanah pelaburan PMINT tidak diurus dengan cekap

PMINT juga menanggung kerugian daripada pelaburan projek usaha sama di Paya Bunga Plaza.

Bayar hutang matang dengan hutang baru membimbangkan, kata ketua audit negara

Menurut ketua audit negara, sepatutnya lebihan hasil digunakan untuk membayar hutang yang telah matang.

Malaysia rugi lebih RM620 juta akibat tidak patuh pengurusan kewangan

Ini dinyatakan dalam Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan serta Pengauditan Pematuhan Kementerian dan Jabatan Persekutuan Tahun 2020.

Water treatment plant project fully managed by MOF subsidiary, says Selangor exco

Izham Hashim says the Selangor government is only involved in matters related to the project site and permits issued by technical agencies in the state.

Kelemahan pemilihan kontraktor jejas tempoh siap projek Lebuhraya Pan Borneo Sabah

Perkara itu secara keseluruhannya menjejaskan pencapaian Indeks Prestasi Utama (KPI) Rakan Pelaksana Projek (PDP) dalam aspek tempoh penyiapan projek itu.

Other News