Friday, July 1, 2022

kurikulum

Mahkamah putuskan sekolah vernakular sah, berperlembagaan

Hakim berkata sekolah vernakular bukan pihak berkuasa awam dan tidak bercanggah dengan Perkara 152(1) Perlembagaan Persekutuan.

Other News