Thursday, October 21, 2021

Kongres

Belanjawan pertahanan Trump ditolak

320 ahli Dewan Perwakilan menolak veto presiden dan hanya 87 menyokong.

Other News