Tuesday, May 17, 2022

kes harian

Kes harian turun ke paras 2,200 jangkitan, 3 lagi terkorban 

30,735 kes aktif direkodkan dengan 96% daripadanya sedang menjalani kuarantin kendiri.

Kes harian turun ke paras 3,000 jangkitan, 5 lagi terkorban 

Kadar penggunaan kemudahan ICU di seluruh negara kini sebanyak 55.3% dengan kes Covid-19 merangkumi 6.5%.

Kes harian lepasi 3,400 jangkitan, 4 lagi terkorban 

26,826 kes aktif direkodkan dengan 94.7% daripadanya sedang menjalani kuarantin kendiri.

Kes harian meningkat lepasi 3,300 jangkitan, 8 lagi terkorban

Kadar penggunaan kemudahan ICU di seluruh negara kini sebanyak 55% dengan kes Covid-19 merangkumi 8%.

Kes harian turun ke paras 1,300 jangkitan, 5 lagi terkorban 

Kadar penggunaan kemudahan ICU di seluruh negara kini sebanyak 50.2% dengan kes Covid-19 merangkumi 8.9%.

Kes harian sekali lagi bawah paras 3,000 jangkitan, 10 lagi terkorban

53,776 kes aktif direkodkan dengan 97.2% daripadanya sedang menjalani kuarantin kendiri.

Kes harian meningkat lepasi 3,300 jangkitan, 13 lagi terkorban

61,871 kes aktif direkodkan dengan 97.2% daripadanya sedang menjalani kuarantin kendiri.

Kes harian turun ke paras 6,000 jangkitan, 12 lagi korban

Kadar penggunaan kemudahan ICU di seluruh negara kini sebanyak 51.5% dengan kes Covid-19 merangkumi 12.8%.

Kes harian turun ke paras 7,100 jangkitan, 16 lagi terkorban

96,601 kes aktif direkodkan dengan 97.2% daripadanya sedang menjalani kuarantin kendiri.

Kes harian lepasi 10,000 jangkitan, 22 lagi terkorban

Kadar penggunaan kemudahan ICU di seluruh negara kini sebanyak 52.2% dengan kes Covid-19 merangkumi 18.7%.

Kes harian turun ke paras 8,100 jangkitan, 12 lagi korban

Kadar penggunaan kemudahan ICU di seluruh negara kini sebanyak 51.8% dengan kes Covid-19 merangkumi 20.2%.

Kes harian turun ke paras 10,100 jangkitan, 21 lagi korban

 153,463 kes aktif direkodkan dengan 97.7% daripadanya sedang menjalani kuarantin kendiri.

Other News