Monday, November 29, 2021

kehilangan

4,471 kanak-kanak hilang dari 2017 hingga 1 September tahun ini

Kehilangan membabitkan mereka yang berusia 18 tahun ke atas pula adalah sebanyak 6,074 kes dalam tempoh yang sama.

Other News