Tuesday, May 18, 2021

hijau

Tidak cukup hanya larang pengunaan plastik dan straw

Pelan hala Tuju Malaysia Ke Arah Sifar Penggunaan Plastik Sekali Guna 2018-2030, tidak ke mana-mana.

Other News