Monday, December 6, 2021

Ahli Sunah Wal Jamaah

Istilah ‘mazhab WHO’ dalam ceramah agama adalah sindiran berat

Tetapi penggunaan istilah 'mazhab' itu bukan bermaksud pemahaman atau aliran tetapi ia merupakan sindiran.

Other News