Tuesday, January 25, 2022

19 anggota

Putrajaya umumkan senarai 19 anggota Jawatankuasa Khas Bebas Darurat

Jawatankuasa Khas Bebas Darurat 2021 ini ditubuhkan di bawah Seksyen 2 Ordinan Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) 2021.

Other News